ایمیل: info@shirinnab.com

اهمیت واحد کنترل کیفی در صنایع غذایی

واحد کنترل کیفی یکی از اساسی ترین واحد ها در تمامی صنایع و بخصوص صنایع غذایی به شمار می رود. چرا که کیفیت مواد غذایی ارتباط مستقیم با سلامت جامعه دارد


ادامه مطلب